Klasa VI

15.06.2020r. - 19.06.2020r. oraz 22.06.2020r. - 25.06.2020r. 

16, 17 i 18 czerwca 2020r. - dni wolne od nauki zdalnej - egzamin ósmoklasisty.

Język rosyjski

Uporządkowanie wiadomości z języka rosyjskiego, zdobytych w klasie VI.

Informatyka

Podsumowanie osiągnieć z informatyki podczas zdalnej edukacji.

Język polski

Temat: Jakie obrazy z polowania pokazuje A. Mickiewicz we fragmencie „Pana Tadeusza”?

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.279-284

Przygotować się do odpowiedzi- zadanie 1,3,4  podręcznik str.284

Temat: Utrwalenie wiadomości  dotyczących fleksji .

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących składni.

Temat: Utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych .

Historia

Temat: Utrwalenie wiadomości za II półrocze.

Technika

Temat: Bezpieczne wakacje-pogadanka.

Geografia 

Temat: Powtórzenie z działu: “Sąsiedzi Polski“.

 Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/104

Biologia 

Temat: Powtórzenie z działu: “Kręgowce stałocieplne“.

 Wykonujemy zadania z podręcznika 1-7/145

Język angielski

Temat 1: Skills Booster 5.

Aby utrwalić wiedzę, wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Strona 90: zadanie 1, 2, 3, 4, 5.

Strona 91: zadanie 1, 2.

Temat 2: Skills Booster 4.

Zeszyt ćwiczeń:

Strona 88: zadanie 1, 2, 3, 4, 5.

Strona 89: zadanie 1, 2, 3.

Odeślij zdjęcie wykonanych zadań do nauczyciela.

Religia prawosławna:

Polecam lekturę wywiadu przeprowadzonego przez redaktor naczelną Przeglądu Prawosławnego, Panią Annę Radziukiewicz z Jego Ekscelencją Biskupem supraskim Andrzejem (Borkowskim). Rozmowa dotyczy cudu wydzielania wonnego olejku – mirra z ikony „Życiodajne źródło” w monasterze Zwiastowania Najświętszej w Supraślu.

https://przegladprawoslawny.pl/2020/06/05/cud-w-supraslu/?fbclid=IwAR3akxR-abQoEO8mOouR0nfDsMTkxAqy1r8Zsr6HmgZH9pFFEI1wiJw7ic8

Na ostatnich w tym roku zajęciach wrócimy do tematyki prześladowań chrześcijan we współczesnych czasach. Poniżej zamieszczam link do artykułu opowiadającym o burzeniu budynków cerkiewnych w Czarnogórze:

https://przegladprawoslawny.pl/2020/06/12/burzenie-cerkiewnych-obiektow-w-czarnogorze

Wszystkim klasom życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji. Pamiętajcie, że od modlitwy, Boga oraz Cerkwi NIE MA WAKACJI.

Do zobaczenia we wrześniu!

Język rosyjski

Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć zdalnych.

Informatyka

Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć zdalnych.

Matematyka

Tematy są omawiane na lekcjach online a wszystkie materiały są udostępniane na classroom.

Temat: Jedziemy w podróż. (2 lekcje)

Temat: Działania pisemne – powtórzenie wiadomości.

Temat: Gry i zabawy logiczne. (2 lekcje)

***********************************************************************************

08.06.2020r. - 12.06.2020r.

Geografia 

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str. 172 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/101-102

Język rosyjski

Temat: Historia Sankt – Petersburga – tekst - utrwalenie wiadomości.

Nauczyć się czytać tekst str. 125/126.

Informatyka

Podsumowanie pracy na lekcjach informatyki w klasie VI.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia gimnastyczne zostały umieszczone na platformie classroom.

Muzyka

Obejrzyj film pt. „Historia muzyki cz. 1. prehistoria – średniowiecze”

https://www.youtube.com/watch?v=8pZWJkfZkAw

Plastyka

Obejrzyj film o prostych technikach plastycznych https://www.youtube.com/watch?v=1Is7L_QXQ9M

Matematyka

Tematy są omawiane na lekcjach online a wszystkie materiały są udostępniane na classroom.

Temat: Matematyka w sklepie. (2 lekcje)

Temat: Działki, domy, mieszkania. (2 lekcje)

Język polski

Temat: Dawno temu, gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.230-233

 Przygotować się do odpowiedzi- zadanie 1,2,6  podręcznik str.232

Temat: Od „Wyjścia robotników z fabryki” do kina 4DX.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.239. Przygotować się do odpowiedzi- zadanie:2,3,4 podręcznik str.241

Zespół wyrównawczy   z języka polskiego klasa VI:

Uzupełnij i sprawdź dyktando : https://www.dyktanda.net/ortografia-16.php

Język angielski

Temat 1: The Eco-England Awards.

Podręcznik strona 100 zadanie 1. Zapoznaj się z niebieskimi ramkami. Przeczytaj odcinek komiksu i odpowiedz na pytanie: Czy Dan i Dave są teraz lepszymi ludźmi? Dlaczego?

Zadanie 2. Połącz początek z zakończeniem.

Zadanie 3. Przeczytaj jak użyć JUST w zdaniach. Jeżeli nie wysłuchasz nagrania w Strefie Ucznia, to wykonamy to zadanie na lekcji. Napisz co zrobiły osoby z nagrania.

Zapoznaj się z wyjaśnieniem różnic w stosowaniu czasów przeszłych: past simple i present perfect. Strona 107.

Zadania 5 i 6 wykonamy na lekcji online.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2 strona 71.

Temat 2: An eco-friendly event.

Podręcznik strona 103 zadanie 1. Przeczytaj dialogi i znajdź dwa sposoby na podanie propozycji. Zapisz je w zeszycie.

Zadanie 2. Wypisz wyrażenia z ramki do kategorii: zgoda na propozycję, odmowa.

Zadanie 4. Wykonaj.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2 strona 73.

 

Praca domowa: WYKONAJ KARTĘ PRACY DOSTĘPNĄ NA CLASSROOM I POD LINKIEM:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Odeślij do sprawdzenia.

Religia prawosławna

Temat: Zesłanie Ducha Świętego na apostołów.

Notatka do zeszytu:

W dniu dzisiejszym obchodzimy drugi z trzech  dni święta Zesłania Ducha Świętego na apostołów, który nazywany jest Pięćdziesiątnicą (świętowany jest zawsze 50 dni po Wielkanocy). Jet to dzień, od którego datujemy początek Kościoła chrześcijańskiego na świecie. 10 dni temu świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pańskie gdzie Pan nasz Jezus Chrystus występując do nieba obiecał swym uczniom, iż ześle im Pocieszyciela w postaci Ducha Świętego, Który będzie zawsze z nimi i będzie pomagał w głoszeniu Ewangelii i szerzeniu chrześcijaństwa po świecie. Stąd też apostołowie otrzymali dar mówienia różnymi językami aby głosić Dobrą Nowinę. Oprócz tej umiejętności otrzymali także możliwość wypędzania demonów, uzdrawiania, a nawet wskrzeszenia ludzi, czyli czynienia cudów, które sprawiały, iż w Chrystusa wierzyło co raz więcej ludzi różnych narodowości.

W dniu wczorajszym nasi kapłani po świątecznej liturgii sprawowali nabożeństwo wieczorne, na którym odczytane zostały modlitwy podczas których wierni stają na kolana. Również od wczoraj na nabożeństwach można usłyszeć w naszych cerkwiach modlitwę „Cariu Niebiesnyj" – Królu Niebios oraz modlitwę do św. Trójcy – „Prieswiataja Trojce”. Modlitwy te nie były odczytywane od święta Paschy.

Praca domowa:

W związku z obchodzonym świętem, klasy 6-8 powtórzą sobie znane już modlitwy: „Cariu Niebiesnyj, do św. Trójcy: „Prieswiataja Trojce" oraz „Spasi Hospodi ludi Twoja" z Waszych modlitewników.

****************************************

01.06.2020r. - 05.06.2020r.

Spotkanie z wychowawcą o godz. 9.30 /poniedziałek/

Język rosyjski

Temat: Historia Sankt – Petersburga – tekst.

Nauczyć się czytać tekst str. 125/126 – na ocenę.

Informatyka

Kontynuacja i ocena prac "Przedstaw wady i zalety zdalnej edukacji - głównie wykorzystania technik informatycznych."

Historia

Temat: Od odkryć geograficznych do Księstwa Warszawskiego - kartkówka z dat.

Technika

Temat: Utrwalenie wiadomości z całego roku szkolnego.

Biologia

Temat: Przegląd ssaków.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 136 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: To najważniejsze!- str 142.

 Geografia 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gosodarcze Rosji.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 165 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/97-98

Język polski

Temat: Jaką wartość mają książki?

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.221- 224,226 (dedykacja).

Praca domowa : Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie nr 1, podręcznik str.225.

Temat: Jakie wyrazy zastępuje zaimek?

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.227.

Matematyka

Tematy są omawiane na lekcjach online a wszystkie materiały są udostępniane na classroom.

Temat: Powtórzenie wiadomości. (2 lekcje)

Temat: Praca samodzielna ("sprawdzian").

Język angielski (p. Marta)

Temat 1: My adventure list.

Podręcznik strona 96 zadanie 1. Naucz się wyrażeń.

Zadanie 3. Przeczytaj i zgadnij jakie czynności z zadania 1 wykonują ludzie. Zapisz w zeszycie.

Zadanie 4. Polecenie w książce.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2 strona 68.

Temat 2: I’ve never done that!

Podręcznik strona 98 zadanie 1. Przeczytaj i znajdź nieregularne formy czasowników z ramki. Zapisz w zeszycie.

Zapoznaj się jak z pomarańczową ramką oraz wyjaśnieniem jak budować zdania z NEVER i pytania z EVER na stronie 107.

Zadanie 3. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby utworzyć dialog.

Zadanie 4. Ułóż zdania w czasie present perfect używając wyrazów w nawiasach.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2, 3 strona 69.

Temat 3: Eco-friendly activities.

Podręcznik strona 99 zadanie 1. Zapoznaj się z czynnościami przyjaznymi środowisku.

Zadanie 3. Przeczytaj co dziewczyna mówi o swojej rodzinie. Daj jeden punkt rodzinie za każde ekologiczne zachowanie. Możesz także dać pół punktu. Jaki jest ich wynik?

Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1, 2, 3 strona 70.

Praca domowa: WYKONAJ KARTĘ PRACY DOSTĘPNĄ NA CLASSROOM I POD LINKIEM:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Praca domowa na ocenę. Odeślij do sprawdzenia.

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia gimnastyczne zostały umieszczone na platformie classroom, proszę o dołączenie do lekcji.

muzyka

Zapoznaj się z tematem pt. „Z muzyką w tle”, podręcznik str. 112

plastyka

Utrwalenie wiadomości, zapoznaj się z tematem pt. „Perspektywa”, podręcznik str. 20

**************************************************************

25.05.2020r. - 29.05.2020r.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 136 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: To najważniejsze! -str 142.

Geografia 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gosodarcze Rosji.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 165 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/97-98

Język polski

Temat :  Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

Temat: Chwilowa ucieczka przed upływem czasu w wierszu Wisławy Szymborskiej.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.213. Przygotować się do wykonania zadań: 1,2,3,4,5- podręcznik str. 214.

Temat: Jak się nie nudzić w czasie deszczu? Rozważamy propozycje Stanisława Grochowiaka.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.220, 225- 226 (dedykacja).

Przygotować się do wykonania zadań: 1,2- podręcznik str. 220.

Po lekcji odbędzie się 60-minutowy sprawdzian : czasownik ( formy, tryby, aspekt, strony).

Arkusz będzie udostępniony na platformie Google classroom. Rozwiązania proszę przesłać na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół wyrównawczy klasa VI :

Wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 50,51,52 strony: 140-141.

Religia prawosławna

Niedziela o ślepcu – VI niedziela po Passze.

Poniżej przesyłam link do krótkiego filmu „Jezus z Nazaretu” odnoszącego się do fragmentu Ewangelii św. Apostoła i Ewangelisty Jana (frag: 9, 1-38) czytanej wczoraj na liturgii i opowiadającej o uzdrowieniu ślepego od urodzenia człowieka. VI niedziela po Wielkanocy jest zarazem ostatnią niedzielą okresu paschalnego.

Po obejrzeniu filmu odnajdźcie wskazany fragment w Biblii, przeczytajcie go, a następnie porównajcie z filmem.

https://youtu.be/TgjWnCGXkso

Kto nie posiada Biblii, w linku poniżej znajduje się Ewangelia św. Jana:

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340

Wniebowstąpienie Pańskie:

W najbliższy czwartek obchodzimy jedno z 12 najważniejszych świąt jakim jest Wniebowstąpienie Pańskie. Kończy ono 40 dniowy okres paschalny, w którym znajdowaliśmy się do tej pory i zarazem jest zapowiedzią święta Zesłania św. Ducha na Apostołów – czyli pięćdziesiątnicy. Z tej okazji przeczytajcie fragment Ewangelii ap. Łukasza(24, 36-53) przypisany temu świętu.

Poniżej link do Ewangelii św. Łukasza:

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=316

Proszę przepisać do zeszytu pod tematem treść hymnu święta Wniebowstąpienie Pańskiego:

„Wozniesłsia jesi wo sławie Chrystie Boże nasz, radost' sotworywyj uczennikom, obietowanijem Swiataho Ducha, izwieszczennym im bywszym błahosłowienijem, jako Ty jesi Syn Bożyj Izbawitiel mira".

„Wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, radość uczyniwszy uczniom obietnicą Świętego Ducha, ogłoszonym im błogosławieństwem, albowiem Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.”

Chrystos Woskresie!

Muzyka 

 Zapoznaj się z tematem pt. „Muzyczne widowiska”, podręcznik str. 104.

Plastyka

 Zapoznaj się z tematem pt. „Grafika”, podręcznik str. 58

Wychowanie fizyczne 

Klasy IV i VI oraz fakultet tenis stołowy, piłka siatkowa

Ćwiczenia gimnastyczne zostały umieszczone na platformie classroom, proszę do dołączenie do lekcji.

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla ucznia, który nie uczęszcza na lekcje online. Wszystkie tematy są szczegółowo omawiane na lekcjach online.

Temat: Korzystanie ze wzorów.

Wykonaj zad 4,5 str.178

Temat: Plan, mapa, skala. (3 lekcje)

Przeczytaj przykłady str. 181,182,183.

Wykonaj zad 1 str. 184, 185 oraz zad 2,3 str. 185.

Język angielski

Temat 1: Playing computer games.

Podręcznik strona 92 zadanie 1. Przeczytaj i odpowiedz: Czy artykuł daje odpowiedź na pytanie w tytule tekstu?

Zadanie 2. Odpowiedz. Tłumaczenie:

1.W jaki sposób gry są pomocne? 2.Jakie są negatywne efekty grania w gry komputerowe? 3.Kto jest uzależniony od gier komputerowych?

Zadanie 5. Napisz kilka plusów i minusów grania w gry komputerowe.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2 strona 66.

Temat 2: Revision workout unit 7.

Podręcznik strona 93 zadanie 1. Znajdź cztery złe nazwy i napisz poprawne w zeszycie.

Zadanie 2. Uzupełnij wyrażenia.

Zadanie 3. Wykorzystaj wyrażenia z lekcji speaking str. 91.

Zadanie 4. Uzupełnij czasownikami w czasie present perfect, np. 1 has been.

Zadanie 5. Napisz pytania i odpowiedzi w czasie present perfect, np. 1.Have you saved your work? Yes, I have.

Zeszyt ćwiczeć: zad. 1, 2, 3, 4, 5 strona 67.

Praca domowa: WYKONAJ ZDJĘCIE W ZESZYCIE (STR.92,93) I W ĆWICZENIACH (STR.66,67) I ODEŚLIJ DO SPRAWDZENIA. Praca na ocenę.

Na lekcji online wykonamy przygotowanie do sprawdzianu unit 7 w zeszycie.

Historia

Temat: Utworzenie Księstwa Warszawskiego.

1807-utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem II i III zaboru pruskiego. Gdańsk został Wolnym Miastem.

Ustrój Księstwa:/wypisać/

Technika

Utrwalenie wiadomości z postępu technicznego.

Wykonywanie ćwiczeń s.64

Język rosyjski

Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

Nauczyć się czytać ćw. 5/114, 115, 116 – na ocenę.

Informatyka

Przedstaw wady i zalety zdalnej edukacji - głównie wykorzystania technik informatycznych. Pracę przedstaw w formie komiksu (maksymalnie 4 obrazki z tekstem) - wykorzystaj edytor grafiki lub  edytor tekstu - oczywiście pracę wykonaj na komputerze. Pracę można wykonać z "przymrużeniem oka", ale należy pamiętać, że nikogo nie można obrażać lub wyśmiewać. Zachowujemy wszelkie zasady bezpiecznego Internetu i technik informatycznych. Termin wykonania prac: 5 czerwca 2020r. Wykonane prace należy przesłać w formie pliku (nie zdjęcia) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***************************************************************************

18.05.2020r. - 22.05.2020r.

Język rosyjski

Temat: Słownictwo do działu 7.

Nauczyć się czytać dialogi z ćw. 3 – będę pytać na ocenę.

Informatyka

Kontynuacja prac: Wiosna - pędzel. Prace należy przesłać w formie pliku - załącznika (nie zdjęcia) z własnego konta, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 136 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: To najważniejsze! -str 142.

Geografia 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 157 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 2,5/94-95

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla ucznia, które nie uczęszcza na lekcje online. Wszystkie tematy są szczegółowo omawiane na lekcjach online.

Temat: Prędkość, droga, czas – zadania. (2 lekcje)

Przeczytaj Przykład 1 str.168

Wykonaj zad1 str. 170 -171

Przeczytaj Przykłady 2,3,4,5 str. 169-170 i przepisz je do zeszytu.

Temat: Korzystanie ze wzorów. (2 lekcje)

Przeczytaj Przykład 1 str. 176

Wykonaj zad 1 str.177 – całe.

Język polski

Temat :  W jakiej postaci występują czasowniki?

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.208.

Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

Temat: Poznajemy tryby w zwykłym trybie pracy.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.209.

Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

 Temat: Poszliby na grzyby, gdyby… – pisownia cząstki -by z czasownikami.

 Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.212.

Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

Język angielski

Temat 1: Train your brain.

Podręcznik strona 90 zadanie 1. Przeczytaj wskazówki i odgadnij hasła. Hasła są związane ze sprzętem komputerowym oraz czynnościami.

Zadanie 2. Napisz zdanie, co zrobił a czego nie zrobił Toby, np. 1 He has forgotten his password.

Zadanie 3. Spójrz na ceny i uzupełnij paragony brakującym sprzętem, tak aby rachunki się zgadzały.

Zadanie 5. Wszystkie zdania są w present perfect.

Eco-alert.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 3 strona 64.

Temat 2: Good news and bad news.

Podręcznik strona 91 zadanie 1. Przeczytaj dialogi o tym jak przekazać dobrą i złą nowinę, a także jak zareagować.

Zadanie 2. Przypomnij i zapamiętaj co oznaczają przedstawione uczucia.

Zadanie 3. Podkreśl nieregularną formę czasowników (znajdziecie ich 5) i wybierz przymiotnik najlepiej opisujący zdanie, np. 1 – down. W linijkach zapisz formę przeszłą czasowników z pomarańczowej ramki.

Zadanie 4. Podziel reakcje na Good news (dobre wieści) i Bad news (złe wieści).

Zeszyt ćwiczeć: zad. 1, 2 strona 65.

Praca domowa: WYKONAJ ZDJĘCIE W ZESZYCIE (STR.90,91) I W ĆWICZENIACH (STR.64,65) I ODEŚLIJ DO SPRAWDZENIA. Praca na ocenę.

Historia

Temat: Legiony polskie we Włoszech.

W 1797r. utworzono Legiony Polskie we Włoszech pod wodzą gen. J. H. Dąbrowskiego. Oddziały te walczyły u boku armii francuskiej przeciwko Austrii i Rosji. Jeden z oficerów –Józef Wybicki napisał w 1797r Pieśń Legionów Polskich, która po I wojnie światowej stała się polskim hymnem narodowym.

Praca domowa

1. Podkreśl jedno wyrażenie w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Legiony walczyły u boku armii francuskiej przeciw(Austrii i Rosji / Austrii i Turcji)

2. Po zawarciu przez Francję pokoju część polskich oddziałów została skierowana na ( Elbę/ San Domingo)

3. Potomkowie legionistów do dzisiaj mieszkają na wyspie, która obecnie nosi nazwę ( Haiti/Wyspa Św. Heleny)

Technika

Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Polecenie: wypisz zagrożenia postępu technicznego s.63

Religia prawosławna

Temat: Niedziele po Wielkanocy:

  1. Niedziela Paschy
  2. Niedziela św. Apostoła Tomasza
  3. Niedziela św. Niewiast Mirro Niosących
  4. Niedziela o Paralityku
  5. Niedziela o Samarytance
  6. Niedziela o Ślepcu

Proszę klasy 6-8 o zapisanie tematu w swoich zeszytach do religii prawosławnej i wypisanie wyżej wymienionych niedziel. Przypominam o modlitwie „Symbol Wiary”. Poniżej przesyłam link do krótkiej ekranizacji fragmentu Ewangelii, który był czytany wczoraj na liturgii V Niedzieli po Wielkanocy:

https://youtu.be/vfluXdanY40

Wychowanie fizyczne

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Propozycja rozgrzewki tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

Muzyka

Zapoznaj się z tematem pt. „Cztery pory roku z maestro Vivaldim”, podręcznik str. 148.

Wysłuchaj koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us

Plastyka

Zapoznaj się z tematem pt. „Malarstwo”, podręcznik str. 44

***********************************************************

11.05.2020r. - 15.05.2020r.

Jezyk polski

Temat :  Strona bierna i czynna czasownika

Proszę przeczytać tekst w podręczniku-str.196.

Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

 Temat: Straszne przygody w krainie żujpaszczy.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku str. 199 oraz przygotować się do wykonania podczas zajęć on-line następujących zadań:1, 2,4,5,6,-podręcznik  str.200

Temat: Przed jaką pułapką ostrzega Stanisław Lem w swoim utworze „Jak ocalał świat”?

Proszę przeczytać tekst w podręczniku str. 201 oraz przygotować się do wykonania podczas zajęć on-line następujących zadań:1, 2,4,5,6,-podręcznik  str.206

Praca domowa: proszę wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 6 i 7str.196. Zdjęcie pracy domowej  proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie  do 18. 05. 2020r.

Zespół wyrównawczy  z języka polskiego klasa VI :

Wykonać następującą kartę pracy: https://www.liveworksheets.com/zh179685io

 Biologia

Temat: Poznajemy ssaki.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 125 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: To najważniejsze! -str 135.

Geografia 

Temat: Litwa i Białoruś.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 151 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/89

Język rosyjski

Temat: Sprawdzian wiadomości z działów 5,6.

Szczegóły(załącznik sprawdzianu) na classroom przed lekcją.

Język angielski

Temat 1: I haven’t saved my work!

Podręcznik strona 87 zadanie 1. Naucz się słów związanych z pracą w sali komputerowej. Tłumaczenie na stronie 94.

Zadanie 2 strona 87. Uzupełnij wyrazami z ramki w czasie Present Perfect, np. 1.I haven’t logged in to my computer.

Zadanie 3.  Posłuchaj 6 uczniów i zapisz w zeszycie który uczeń złamał zasady, a który postępował zgodnie z zasadami. Uzupełnij wstawiając numer osoby. Napisz w zeszycie:

a)he/she has followed the rules: __,___,__

b)he/she has broken the rules: __,__,__

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1, 2, 4 strona 62. (do zad. 4 np. 1 download a video – I have downloaded a video. lub I haven’t downloaded a video.)

Temat 2: Have you heard the news?

Podręcznik strona 88 zadanie 1. Przeczytaj komiks i odpowiedz: Czy Dan i Dave są szczęśliwi pod koniec tego odcinka?

Zapoznaj się z niebieskimi ramkami. Połącz wyrażenia 1-3 z sytuacjami a-c.

Zadanie 2 strona 89. Zaznacz Prawda lub Fałsz zgodnie z komiksem.

Jak tworzyć pytania w czasie Present Perfect przypomnijcie ze strony 95 lub z mojej karty wyjaśniającej gramatykę.

Zadanie 3 strona 89. Znajdź czasowniki w komiksie i zapisz w zeszycie ich formę przeszłą, np. hear – heard (III kolumna – past participle)

Zadanie 4 strona 89. Spójrz co zrobili uczniowie. Napisz pytania i krótkie odpowiedzi, np. 1 Have they entered their passwords? Yes, they have.

Zadanie 6 strona 89. Sprawdź jak przetłumaczyć szkolne zasady i zapisz w zeszycie. Napisz pytania zgodnie z poleceniem :Have you … today? Np. Have you changed your shoes? Have you used your mobile phone in class?

Zeszyt ćwiczeć: zad. 1, 2 (wybierz trzy przykłady i wykonaj), ramka “useful” strona 63.

NOWE karty pracy unit 7 (do tematów 1 i 2) do pobrania znajdują się pod tym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Po wykonaniu pracy domowej z kart pracy proszę odesłać do sprawdzenia.

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla ucznia, który nie uczęszcza na lekcje online. Wszystkie tematy są szczegółowo omawiane na lekcjach online.

Temat: Procenty – zadania. (2 lekcje)

Wykonaj zadania 5-9 str.159 oraz zadania10 – 12 str.160.

Wybierz dwa zadania i ich rozwiązania przyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat: Prędkość, droga, czas. (2 lekcje)

Przeczytaj Przykład 1 str.163 i Przykład 2 str. 164.

Wykonaj zadania 1 str.164, 2-8 str.165

Historia

Temat : Epoka Napoleona Bonapartego.

1.Droga Napoleona do sławy

2.Najważniejsze bitwy.

Notatka: W roku 1799 Napoleon Bonaparte obalił rządy dyrektoriatu i przejął władzę we Francji. Początkowo objął urząd I konsula, a w roku 1804 został cesarzem. W czsach jego rządów wprowadzono w tym kraju wiele reform. Jedną z nich było uchwalenie Kodeksu Napoleona.W roku 1812 wyruszył na Rosję. Poniósł tam klęskę. Został początkowo zmuszony do abdykacji ,a następnie wywieziony na wyspę św. Heleny gdzie 5 maja 1821r zmarł.

Praca domowa: Narysuj oś czasu i umieść na niej wszystkie daty związane z epoką Napoleona.

Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki.

Sporządzić notatkę z lekcji.s.60-61

Inormatyka

Wiosna - praca plastyczna wykonana w edytorze grafiki Paint - technika pędzla. Prace proszę przesłać w formie załącznika na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 maja 2019r. (w przypadku problemów technicznych, proszę o kontakt indywidualny).

Wychowanie fizyczne

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Propozycja rozgrzewki tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

Muzyka

Zapoznaj się z tematem pt. „Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach”, podręcznik str. 142

https://www.youtube.com/watch?v=0tN7hgkNF14

Plastyka

Powtórz wiadomości o perspektywie, podręcznik str. 20

Proszę przesłać, do końca tygodnia, zdjęcia wszystkich prac plastycznych, które były zadane do wykonania w domu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace muszą być podpisane według wzoru: tytuł pracy, imię, nazwisko, klasa. Prace podlegają ocenie.

Religia prawosławna

Wracamy do omawianych wcześniej sakramentów. Poniżej przesyłam link do wystąpienia ks. dra Henryka Paprockiego na temat św. Eucharystii. W ten sposób uzupełnicie informacje na temat tego sakramentu, który omawialiśmy na początku tego semestru.

https://youtu.be/64YXYORtkls

Chrystos Woskresie!!!

**************************************************************************

04.05.2020r. - 08.05.2020r.

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla ucznia, które nie uczęszcza na lekcje online. Wszystkie tematy są szczegółowo omawiane na lekcjach online.

Temat: Tabele.
Przeanalizują tekst i tabelę ze s. 143 z podręcznika.
Rozwiązywanie zadań dotyczących odczytywania danych.
• Zad. 1 i 2 s. 145 z podręcznika –  ustnie.
• Zad. 3, 4,5,6 s. 145 z podręcznika – pisemnie.


Temat: Diagramy.
Przeczytaj podręcznik str.148.

• Zad. 1 s. 151 z podręcznika
• Zad. 2 i 3 s. 151 z podręcznika.

Temat: Wykresy   

Odpowiedzmy  na pytania  Przykład 2 s. 149.
 Zad. 8 s. 153

Temat: Co to jest procent?

Przeczytaj podręcznik str.156. Zapisz w zeszycie tabelkę Zapamiętaj str. 156 i naucz się !
Wykonaj zad. 1,2,3,4, str.158         

Język angielski    

Temat : Present Perfect.

Podręcznik strona 86 zadanie 1. Przeczytaj komentarze o wyprzedaży i wybierz odpowiedź.

Rozmawiają o czynnościach które wydarzyły się

A przed wyprzedażą

B pomiędzy przybyciem na wyprzedaż a chwilą obecną

Wyjaśnienie co to czas Present Perfect znajduje się w podręczniku na stronie 95 i na karcie pracy z moim wyjaśnieniem.

Zadanie 2 strona 86. Napisz trzecią formę czasownika nieregularnego (past participle – III kolumna w tabelce), np. buy – bought.

Zadanie 4 strona 86. Napisz co ludzie robili na wyprzedaży, np. She has bought a printer.

Zadanie 5 strona 86. Uzupełnij opis z wyprzedaży w czasie present perfect.

NOWA karta pracy unit 7 do pobrania znajduje się pod tym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Po wykonaniu pracy domowej z karty pracy proszę odesłać do sprawdzenia.

Druga praca domowa – zrób zdjęcie wykonanym zadaniom w zeszycie i w ćwiczeniach i odeślij do sprawdzenia.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1,2,3 (wybierz dowolne trzy przykłady w tym zadaniu i zrób), 4 str. 61.

Język polski

Temat :  Co już wiemy o powieści Alfreda Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”?

 Karty pracy znajdują się na platformie Google classroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

Po lekcji odbędzie się 30- minutowy test z lektury. Rozwiązania proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału III.

 Zagadnienia do sprawdzianu znajdują się na platformie Google classroom.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika str.182 i przygotować się do odpowiedzi 1 i 8 – podręcznik str.183.

 Temat: O częściach mowy.

Proszę  przypomnieć wiadomości  z klasy 4 i 5 dotyczące poznanych części mowy oraz przygotować się wykonania zadań: 2 i 3str.194 i 195.

Po lekcji odbędzie się 120-minutowy  sprawdzian. Arkusz będzie udostępniony na platformie Google classroom. Rozwiązania proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Język rosyjski

Temat: Tradycyjne dania rosyjskie.

Przetłumaczyć do zeszytu ćw. 7/99

Historia

 1 i 2. Temat: Rewolucja francuska i jej skutki.

a/ przyczyny

b/społeczeństwo i jego podział

c/przebieg i skutki.

Notatka :

14 lipca 1789r .wybuchła rewolucja francuska. W jej wyniku zostały obalone rządy absolutne. W ich miejsce wprowadzono monarchię konstytucyjną. Na mocy deklaracji npraw człowieka iobywatela oraz konstytucji szlachta i duchowieństwo utraciły swoje przywileje. Wszyscy ludzie stali się równi wobec prawa, zdobyli wpływ na rządy w państwie, zyskali też prawo do wolności osobistej i religijnej.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 125 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: Wypisać 4 znaczenie ptaków.

Geografia 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 144 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 2,3/86

Technika

Temat: Elementy elektroniki.s.54

Pisemnie ćw. 1/55

Informatyka

Ćwiczymy komunikację online - posługiwanie się pocztą elektroniczną, platformą edukacyjną, komunikatorami.

Wychowanie fizyczne

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Propozycja rozgrzewki tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

 Muzyka

Kontynuacja nauki gry na flecie utworu pt. „Amazing Grace”, podręcznik str. 135. https://www.youtube.com/watch?v=_bqib7aDKVU

Plastyka

Kl. VI Powtórz wiadomości o światłocieniu, podręcznik str. 14

Religia prawosławna

Proszę przyswajać kolejny artykuł Symbolu Wiary. Jeśli umiecie już wszystkie artykuły- proszę powtórzyć całość modlitwy.

W związku z wydarzeniem cudu wydzielania mirra z ikony „Życiodajne źródło”, które zostało odkryte przez ojców pobliskiego supraskiego monasteru polecam przesłuchanie wywiadu z proboszczem tegoż monasteru – Jego Ekscelencją biskupem supraskim Andrzejem (Borkowskim):

https://orthodoxia.pl/cud-w-supraskim-monasterze-biskup-andrzej/

W Internecie nie ma jeszcze udostępnionej relacji z tegorocznego zejścia św. Ognia, ale udało mi się znaleźć krótki film ze zwiedzania online wnętrza Grobu Pańskiego: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216754584162510&id=1399537021

Chrystos Woskresie!

                                                                                                                          

***************************************************************************************

27.04.2020r. - 30.04.2020r.

Język rosyjski

Temat: Restauracja i kuchnia domowa.

KARTKÓWKA – szczegóły podam na początku lekcji.

Przepisać do zeszytu odmianę czasowników „jeść, pić”, str. 96.

Wykonać w zeszycie ćw. 5/ 97

Informatyka

Dziękuję bardzo tym Uczniom, którzy wysłali do mnie wiadomości drogą e-mail. Czekam na pozostałe.

Historia

1Temat:Rozwiązywanie ćwiczeń z działu –Upadek Rzeczypospolitej.

2.Temat: Przyczyny i przebieg rewolucji francuskiej.

a/ podział społeczeństwa francuskiego.

b/przyczyny rewolucji

c/ Deklaracja praw człowieka i obywatela.

  1. 14. VII.1789- wybuch rewolucji francuskiej

Praca domowa

Ćw.1/187

Język angielski

Temat : Computer equipment.

Poznajemy sprzęt elektroniczny i czynności z tym związane.

Podręcznik zad. 1 str. 84. Naucz się nowych słówek. Tłumaczenie na stronie 94.

Zad. 2 cheaper – tańszy, more expensive – droższy. Na karcie pracy znajdziecie zadanie z wykorzystaniem tych wyrażeń.

Zad. 3 str 85. Przeczytaj ogłoszenia o wyprzedaży i odpowiedz.

Zad. 4 Stwórz własne ogłoszenie w którym chcesz sprzedać swój komputer. Wskazówki w zadaniu 3 i 4. Za ogłoszenie otrzymacie oddzielną ocenę.

Kto nie ściągnął lub nie odwiedził strefy ucznia na macmillan, musi to zrobić teraz. Znajdziecie tam nagrania do zad. 5 i 7. Wykonajcie zadania 5 i 7.

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Zad. 6 Naucz się czynności. Zadanie do słów znajdziecie na karcie pracy.

NOWA karta pracy unit 7 do pobrania znajduje się pod tym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Karta pracy dostępna w pdf lub docx. Po wypełnieniu odsyłacie na classroom lub na email. Możecie odesłać same odpowiedzi.

Zeszyt ćwiczeń: zad. 1,2,3,Life skills (tabelka- podzielcie na pozytywne i negatywne wyrażenia) str. 60.

Jezyk polski

Temat :  O świecie przedstawionym w powieści Alfreda Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”

 Karty pracy znajdują się na platformie Google clasroom i będą realizowane podczas zajęć on-line.

Temat: Jakim chłopcem był Tomek Wilmowski?

 Proszę o przygotowanie odpowiednich fragmentów powieści charakteryzujących Tomka Wilmowskiego.

Temat: Egzotyczny świat przyrody w powieści Alfreda Szklarskiego.

 Karty pracy znajdują się na platformie Google clasroom i będą realizowane podczas zajęć on-line

Zespół wyrównawczy  z języka polskiego klasa VI  

Proszę wykonać z podręcznika zadanie 9 str.180 (notka biograficzna). Zdjęcie pracy domowej  proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 05.05.2020r.

Biologia

Temat: Ptaki- kregowce zdolne do lotu

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 119 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie: 1.Przystosowania ptaków do lotu 2. Rodzaje piór, 3. Podział na gniazdowniki i gniazdowniki- podać przykłady.

Geografia 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Proszę  o wykonanie notatki w zeszycie: Przepisać ze str 135 To najważniejsze! Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/82

Matematyka

Na lekcjach online będziemy omawiać tematy:

Temat: Powtórzenie wiadomości o bryłach.(2 lekcje)

Wykonaj z podręcznika zadania 5, 8 str.135, 9, 10,11, 13 str.136

Temat: Bryły – podsumowanie.

Zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania będzie na platformie Classroom.

Wychowanie fizyczne

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Propozycja rozgrzewki tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

Muzyka

Naucz się grać na flecie utwór pt. „Amazing Grace”, podręcznik str. 135. https://www.youtube.com/watch?v=_bqib7aDKVU

Plastyka

Zapoznaj się z tematem pt. „ABC sztuki”, podręcznik str. 8

Religia prawosławna:

Proszę przypomnieć sobie hymn święta Zmartwychwstania Pańskiego „Chrystos Woskresie i z mirtowych smiertiju smiert' popraw, i suszczym w hrobiech żywot darowaw". Ponadto proszę przyswajać kolejne artykuły Symbolu Wiary.

Rekomenduję o wysłuchanie paschalnego słowa abp Jerzego, zamieszczonego w poniższym linku:

https://youtu.be/KnadzXCou2E

Chrystos Woskresie!!!

****************************************************************************************

21.04.2020r. - 24.04.2020r.

Język rosyjski

Temat: Można, czy nie można?

Przepisać do zeszytu tabelkę z ćw. 11 w dziale 5. Wykonać w zeszycie w całości ćw. 12 z działu 5.

Zapoznać się ze słówkami z działu 6.

Informatyka

Drodzy Uczniowie! Przypominam o konieczności założenia włąsnego konta pocztowego e-mail zgodnie ze schematem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz o przesłaniu z tego konta na mój adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. krótkiej informacji o tym, jak Wam upływa czas podczas zdalnej edukacji. Dotychczas takie wiadomości otrzymałam od trzech osób. Przypominam, że jest to zadanie, które podlega ocenie.

HISTORIA

1.Temat: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski.

24.03.1794r-wybuch powstania.

Bitwy powstania:  Racławice , Maciejowice, oblężenie Warszawy  /umiejętność pokazania na mapie/

1795 –III rozbiór Polski

Uzupełnij:

Prusy zagarnęły:………………..z……………………………………….

Austria –pozostały obszar…………………………..z terytorium między…………………………….a…………………….

Rosja:…………………………,ziemie………………………………..,……………………….i………………………………………

Stanisław August Poniatowski zrzekł się korony.

                                              Praca domowa

  1. Na konturowej mapie w zeszycie zaznacz obszary zajęte przez zaborców.

2.Temat: Utrwalenie wiadomości z działu –Upadek Rzeczypospolitej.

Rozwiązywanie ćwiczeń ze str.182-pisemnie ćw.1,3,4,6.

Język polski

 Temat : Kraina języka. Interpunkcja w zdaniach.

 Proszę przeczytać w podręczniku teksty ze stron:166,167,168 oraz przygotować się  do wykonania podczas zajęć on-line następujących zadań:4, 5,6,7,- podręcznik str. 168 .

Praca domowa: wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 8-podręcznk str168.

Zdjęcie pracy domowej  proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie  do 27. 04. 2020r.

 Temat: Podsumowanie rozdziału.

 Proszę przygotować się do wykonania podczas zajęć on-line następujących zadań: 1,2.3,4,5,6,7,8- podręcznik str.179-180

Język angielski

Temat : Revision Unit 6

Powtarzamy wiadomości z działu 6. Przygotowujemy się do sprawdzianu (dzień i czas przeznaczony na sprawdzian ustaliliśmy  wspólnie podczas lekcji na classroom – PIĄTEK 24.04.2020 po matematyce).

Drodzy Uczniowie! Czy pamiętacie że w ćwiczeniach na wewnętrznej stronie okładki macie specjalny kod ukryty pod szarą zdrapką? Jeżeli jeszcze tego nie zdrapaliście to zróbcie to teraz. Dzięki temu uzyskacie dostęp do Brainy klasa 6 Student’s Practice Kit.

Co to takiego?

To specjalna strona przeznaczona do utrwalenia wiadomości z każdego rozdziału z naszej książki. Są tam gry, filmiki. Aby z tego korzystać musicie założyć konto według podanych wskazówek w ćwiczeniach (trwa to chwilę, sama sprawdziłam). Gorąco Wam polecam! Oprócz zabawy, znajdziecie tam pomoc w wymowie i wyjaśnienie gramatyki.

Podaję wam link do naszego kursu gdzie możecie założyć konto.

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

W ramach powtórzenia wiadomości zamieszczam pięć nowych dokumentów pdf. Wszystkie mają początek NOWE. (Dwa zatytułowane NOWE DLA CHETNYCH wykonują tylko osoby chętne). Pozostałe trzy dokumenty są obowiązkowe dla wszystkich.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod tym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Jeden z dokumentów DVD wykonacie po obejrzeniu filmiku. Filmik znajdziecie tutaj:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvu3l6HsOLne5ucQms8AB0Ey

Z listy po prawej stronie należy wybrać filmik pt. Brainy klasa 6 DVD Around the world Unit 6.

Dokument lub same odpowiedzi należy odesłać na email lub na classroom.

Do powtórzenia gramatyki obejrzyjcie dwa krótkie filmy. Znajdziecie je tutaj:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

Z listy po prawej stronie należy wybrać filmy pt. Brainy 6 Grammar App Unit 6 L2 i L4

Do powtórzenia słownictwa zajrzyjcie do quizlet:

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla osób, które nie uczęszczają na lekcje online:

Temat: Pole powierzchni bryły.(2 lekcje)

Zrób zadania 4,5,6 str.132, 7,10 str.133 oraz I,II,III str. 134.

Temat: Powtórzenie wiadomości o bryłach.

Wykonaj plakat o omawianych zagadnieniach w dziale „Bryły”.
Przyślij go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Biologia 

Na classroom została umieszczona karta pracy do wykonania na ocenę do 24.04.2020. Dwie osoby nie pisały sprawdzianu, wysłane im zostały zadania do wykonania na classroom.

Geografia 

Kilka osób nie oddało mi pracy domowej na ocenę. Proszę o wykonanie jej jak najszybciej.

Muzyka

Kontynuacja nauki utworu pt. „Sto lat”

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6OcD17mDU

Plastyka

Kontynuacja tworzenia pracy plastycznej pt. „Bocian” – technika dowolna.  Proszę o samodzielne wykonywanie prac.

Wychowanie fizyczne

Klasy IV i VI oraz fakultet tenis stołowy, piłka siatkowa

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Propozycja rozgrzewki tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

***************************************************************************************************

15.04.2020r. - 17.04.2020r.

Język rosyjski

Temat: Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Przeczytać tekst, który znajduje się po ćw. 8

Język angielski

Temat 1: Let’s check units 5-6.

Podręcznik str. 82 – 83: zadanie 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Zeszyt ćwiczeń: zadanie 2, 3, 4, 5, 6  str. 58 – 59.

Wykonaj zadania na powtórzenie wiadomości. Korzystaj z podręcznika i słownika, gdzie znajdują się podpowiedzi do zadań.

Jezyk polski

Temat : Zakręty ortografii. Pisownia dat i godzin.

Proszę przeczytać w podręczniku tekst ze strony 157 oraz przygotować się  do wykonania  następujących zadań: 2,3,7,8- podręcznik str. 157-158 .

Praca domowa: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: 13,14,15,16 str.179.

Zdjęcia pracy domowej  proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie  do 22. 04. 2020r.

Zespół wyrównawczy  z języka polskiego klasa VI.

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 4 i 5- podręcznik str.158.

Technika –osobom, które nie uczęszczają na zajęcia.

Temat: Prezentacja ozdób wielkanocnych.

Matematyka

Zadania do wykonania tylko dla osób, które nie uczęszczają na lekcje online:

Temat: Siatki  brył.

Powtórz ostatni temat i narysuj siatkę prostopadłościanu o wymiarach 2cm,3cm,4cm.
Zrób zad. 6 str.125. oraz Czy już umiem I,II,III str. 127

Temat: Pole powierzchni bryły.

Przeczytaj Przykład1 str.129 oraz przykład2 str. 130
Zapisz co to jest pole powierzchni całkowitej bryły ( dwie pierwsze linijki podręcznik str.129)
Zrób zad.1 str.131 oraz zad.3 str.132

Wychowanie fizyczne

Rozwiąż quiz: https://www.quizme.pl/quiz/start/233406925 

Wykonuj codziennie podpór przodem na przedramionach (deska).

Podejmij  miesięczne wyzwanie? Codzienny trening zajmie od 15 sekund do 5 minut - to bardzo krótko, dlatego trudno będzie ci się wykręcić od ćwiczeń brakiem czasu.

Zanim zaczniesz trenować koniecznie przez chwilę się rozgrzej, żeby przygotować ciało do wysiłku i zapobiec bólom pleców.

Pierwszego dnia zacznij od 15 sekund i systematycznie wydłużaj ćwiczenie. Nie zapomnij o odpoczynku po 6 dniach treningu - organizm musi mieć czas na regenerację i poprawę formy. Jeżeli wyznaczony czas w tabeli sprawia ci trudność, dostosuj go do swojej siły i umiejętności.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

dzień 6

15 s

20 s

30 s

40 s

45 s

50 s

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

dzień 11

dzień 12

przerwa

1 min

1 min 15 s

1 min 30 s

1 min 45 s

2 min

dzień 13

dzień 14

dzień 15

dzień 16

dzień 17

dzień 18

2 min 15 s

2 min 30 s

przerwa

2 min 30 s

2 min 45 s

3 min

dzień 19

dzień 20

dzień 21

dzień 22

dzień 23

dzień 24

3 min 15 s

3 min 30 s

3 min 45 s

przerwa

3 min 45 s

4 min

dzień 25

dzień 26

dzień 27

dzień 28

dzień 29

dzień 30

4 min 15 s

4 min 30 s

przerwa

4 min 30 s

4 min 45 s

5 min!

Muzuka

Naucz się grać na flecie utwór pt. „Sto lat”

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6OcD17mDU

Plastyka

Wykonaj pracę plastyczną pt. „Bocian” – technika dowolna.  Proszę o samodzielne wykonywanie prac.

Religia

Zapoznaj się z prezentacją podaną w linku. Dziś w czasie wieczornej modlitwy podziękuj Panu Jezusowi za to, że oddał za Ciebie życie.
https://view.genial.ly/5e8f28583f61e70e2da9ce58/presentation-wielkanoc-kl4?fbclid=IwAR2ILh6z9Sh20129W-YXA3cFoZEtbdcko2wDF9LtGqti0CVfZLnwXRNDnuc

****************************************************************************************************

06.04.2020r. - 08.04.2020r.

Język polski

Temat : Redagujemy plan wystąpienia.
Proszę przypomnieć treść  tekst-podręcznik str.164.
(Notatka z lekcji będzie zamieszczona na platformie Google classroom)
Praca pisemna : (zostanie wytłumaczona na zajęciach on-line)
Przygotuj plan wystąpienia: „Czy obowiązki  wobec psa to tylko wyprowadzanie go na spacer?” Wymień cztery argumenty ( w punktach). Rozwiń wstęp i zakończenie.
Plany wystąpień  proszę przesłać do sprawdzenia na  adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie  do 15. 04. 2020r.

Temat: Redagujemy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym.
Proszę o przygotowanie do wykonania zadań: 1,2,3,7 – podręcznik str.175.

Biologia

Zadania do wykonania tylko dla osób, które nie uczęszczają na lekcje online:

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 10 a następnie o wykonanie notatki: 1. Do gadów należą -krokodyle np. krokodyl nilowy, - węże np. żmija zygzakowata, - żółwie np. żół błotny – jaszczurki np. Padalec 2. Znaczenie gadów: ( wypisać 3 znaczenia).
Można dodatkowo skorzystać ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr

Geografia

Zadania do wykonania tylko dla osób, które nie uczęszczają na lekcje online:

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 4.

Wykonujemy zadania z zeszystu ćwiczeń: 1-5/80. Wykonane zadania należy przesłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub messengera do 17.04.2020 r. Jest to praca domowa na ocenę.

 Historia

Temat: Kultura polskiego średniowiecza. S. 163

Notatka:
Twórcy polskiego oświecenia:
Ignacy Krasicki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic.
1765 –powstanie Teatru Narodowego
Twórcy dramatów: Julian Ursyn Niemcewicz, Wojciech Bogusławski|
W oświeceniu w Polsce upowszechniła się sztuka i architektura klasycystyczna.
Podaj przykłady:
-
-
-
-

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja

  1. Wypisz reformy Sejmu Wielkiego.

Konfederacja targowicka została zawiązana w 1792r po uchwaleniu konstytucji 3 maja. Doprowadziła ona do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej. Po klęsce Polaków w roku 1793 Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski

Polecenie:
Na konturowej mapie/którą wcześniej wykonaliście/ zaznacz tereny zabrane przez Rosję i Prusy.

Język angielski

Temat 1: What happened to you?

Podręcznik str. 77 zadanie 1. Przeczytaj i sprawdź co oznaczają zdania w słowniczku str. 80.

Zadanie 2. Podziel wyrazy na 2 kategorie: It happened…(związane z czasem, np. yesterday, last week) oraz It… (związane z samopoczuciem, np. isn’t too bad, hurts a lot).

Zadanie 3. Wzoruj się na zad. 1 i napisz swój dialog. Pytania mogą zostać takie same, ale odpowiedzi inne (uraz, czas, miejsce, i samopoczucie)

Zadanie 4. Uzupełnij.

Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1,2,3 str. 55.

Temat 2: A great scientist.

Podręcznik str. 78 zadanie 1. Przeczytaj i przetłumacz wytłuszczone wyrazy, np. together with – wspólnie z, itd.

Zadanie 2.Dopasuj.

Zadanie 3. Odpowiedz (Dlaczego sudiowała potajemnie? Dlaczego przeprowadziła się do Paryża? Dlaczego poczuła się źle? Z kim wygrała nagrodę Nobla w 1903? Ile nagród Nobla zdobyła?)

PRACA DOMOWA DOSTĘPNA DO WYBORU W WERSJI PDF LUB DOC TUTAJ:

https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

PAMIĘTAJCIE ABY WYKONAĆ PRACĘ DOMOWĄ NA KARCIE PRACY (dostępnej na podanym wyżej linku)  I ODESŁAĆ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Język rosyjski

Temat: Stopień wyższy przymiotników.

Przeczytać ze zrozumieniem tabelkę „Formy nieodmienne stopnia wyższego przymiotników”.

Matematyka

Tematy będziemy realizować na zajęciach na platformie edukacyjnej google classroom.

 Temat: Zamiana jednostek.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 115
Wykonaj zadania 1,2,3  str.117
Przepisz do zeszytu ramki Zapamiętaj  i zamiany jednostek w ramkach z podręcznika str. 115.

Temat: Zamiana jednostek.

Wykonaj I,II,III (Czy już umiem)str. 119

Temat: Siatki  brył.

Przeczytaj temat podręcznik str. 122
Wykonaj zadania 1,2 str. 123 i zadanie 3,4 str.124

Wychowanie fizyczne

Propozycje codziennych ćwiczeń:
Aktywność fizyczna dzieci, zestaw łatwiejszy:
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
Aktywność fizyczna dzieci, zestaw trudniejszy:
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA
rozluźnianie po treningu:
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

Muzuka

Przećwicz dowolny utwór na flet, którego uczyłeś się na lekcji.

Plastyka

 Proszę dokończyć pracę plastyczną pt. „Jajko wielkanocne” – techniką wyklejanki

Osoby nie uczęszczające na lekcje religii katolickiej lub prawosławnej kończą pracę plastyczną o tematyce wiosennej.

Religia prawosławna

W związku z tym, iż w najbliższy wtorek obchodzimy święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy proponuję zapoznać się z historią tego święta:

Pamiętając wydarzenie ofiarowania św. Marii Panny do świątyni, pamiętamy że Jej rodzice – Joachim i Anna oddali swe jedyne dziecko ma służbę Panu Bogu. Bogurodzica spędziła swe dzieciństwo oraz wczesną młodość pracując przy świątyni. W tym czasie zajmowała się wyszywaniem szat, pomocą chorym oraz potrzebującym ludziom. Podczas jednego z tych zajęć – wyszywania zasłony oddzielającej w świątyni miejsce najświętsze, gdzie arcykapłan mógł wchodzić tylko raz do roku, Bogurodzicy ukazał się Archanioł Gabriel, który powiadomił ją, iż będzie Matką Wcielonego Boga. Stąd też święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy jest zapowiedzią święta Bożego Narodzenia.

Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest jednym z 12 Wielkich Świąt w Prawosławiu. Kolorem Bogurodzicy jest kolor niebieski,  stąd też nabożeństwa na jej cześć są sprawowane przez duchownych w szatach niebieskich.

Proszę na podstawie powyższego tekstu przypomnieć sobie historię święta i znaleźć ikonę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Internecie i na podstawie tego tematu, który realizowaliśmy w ubiegłym roku przypomnieć ich symbolikę. Proszę zwrócić uwagę na przedmioty, które Bogurodzica trzyma w ręku oraz Jej postawę.

Proszę przypomnieć modlitwy do Bogurodzicy „Dostojno Jest" oraz Bohorodice Diewo radujsia". Ponadto obowiązuje kolejny artykuł „Symbolu Wiary” oraz Wielkopostna modlitwa św. Efrema Syryjczyka.

Polecam w poniższym linku zapoznać się ze stanowiskiem naszej Cerkwi wobec obecnej sytuacji dotyczącej epidemii i przyjmowania św. Eucharystii:

https://www.orthodox.pl/komunikat-soboru-biskupow-ws-pandemii-koronawirusa/

***************************************************************************************************************************

 

30.03.2020r. - 03.04.2020r.

Język polski

1.Temat : Do jakiej refleksji skłania ostatnie przemówienie radiowe prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego?
-proszę przeczytać tekst w podręczniku- str. 164 oraz wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 1- podręcznik str.164

 2.Temat : Jak zachowywali się harcerze podczas powstania warszawskiego?
-  przed lekcją on- line proszę przeczytać tekst w podręczniku str.169 oraz obejrzeć komiks w podręczniku str. 170

3.Temat : Dlaczego rotmistrz Pilecki zyskał opinię bohatera niezwyciężonego?
-proszę przeczytać tekst w podręczniku- str. 173 oraz wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 4- podręcznik str.175

Zespół wyrównawczy i zajęcia indywidualne z języka polskiego kl.6

Proszę o wykonanie ćwiczeń ortograficznych dostępnych w Google classroom (pisownia wyrazów z: ą, - ę, - em, - en, - om, - on.)

Matematyka

Temat: Bryły i ich objętość.

Przeczytaj w podręczniku „Graniastosłupy i ostrosłupy” str.107
Ustnie wykonaj „Na dobry początek” str.106
Przeczytaj w podręczniku „Objętość graniastosłupa” str.107
Przepisz do zeszytu „Zapamiętaj” str.107
Zapisz w zeszycie wzory na objętość prostopadłościanu i sześcianu ( patrz podręcznik str.108)
Zrób zad. 1 str.109 (Zawsze zapisuj dane i wzór)
Zrób zad. 2 str. 110 ( Pamiętaj, że wszystkie krawędzie boczne na rysunku są jednakowej długości)

Temat: Objętość graniastosłupa - zadania.

Przypomnij jak obliczamy objętość dowolnego graniastosłupa. (podręcznik str.107) a jak objętość prostopadłościanu (podręcznik str.108)
Zrób zad. 4,5 str. 110 oraz zad 9 str.111
Zadanie na ocenę. Zrób zadanie I,II,III  z „Czy już umiem” str.113.  i zdjęcie rozwiązania  przyślij na adres a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   (zwróć uwagę na jednostki)

Historia

Temat:Pierwszy rozbiór Polski s.158-161
Przeczytać temat.
Polecenia: 
1.Przerysowac mapę s.160 i zaznaczyć kolorem ziemie zabrane w
wyniku I rozbioru. Mapę można również wydrukować i nanieść kolory.
 2.
Uzupełnić zapis 1772-............,3. Państwa uczestniczące......,....,.....,

Technika
Kontynuacja projektu na dekoracje wielkanocne.

Język angielski

Temat 1: Injuries.

Zad. 1 str. 73 Naucz się nazw ran. *twist my ankle – skręcić kostkę. Połącz zranienie z obrazkiem.
Zad. 2 str. 73 Znajdź nieregularną formę czasowników w ćw. 1,np. had – have, hurt – hurt. Razem będzie 5.

NAUCZ SIĘ NOWYCH FORM PRZESZŁYCH CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – POMARAŃCZOWE RAMKI

Zad. 3 Joe miał różne wypadki i dopisz jakiego doznał zranienia. Wasze odpowiedzi mogą się różnić.
Zad. 4 Znajdź formę przeszłą. Przepisz czasownik i podaj formę przeszłą.
Zad. 5 Przeczytaj i wybierz uzupełnienie.
Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1,2,3 str. 52.

Temat 2: Past Simple questions.

Zad. 1 str. 74 Zapoznaj się z niebieskimi tabelkami, przetłumacz wyrażenia. Przeczytaj historyjkę.
Zad. 2 str. 75 Znajdź formę przeszłą czasowników w historyjce i zapisz w zeszycie.
Zad. 3 str. 75 Uzupełnij imionami bohaterów histroyjki.
Wyjaśnienie jak budować pytania w czasie przeszłym znajdziecie tutaj oraz tłumaczenie okoliczników:
https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj
Zad. 4 Napisz pytania i odpowiedzi w czasie przeszłym.
Zeszyt ćwiczeń: zad. 1,2,3 str. 53

PAMIĘTAJCIE ABY WYKONAĆ PRACĘ DOMOWĄ NA KARCIE PRACY (dostępnej na podanym wyżej linku)  I ODESŁAĆ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Język rosyjski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z  rozdziału 3 i 4. 

Wykonaj w zeszycie  ćw. 1, 2, 5, 6/84, 85, 86.

Biologia

Temat: Gady- kręgowce, które opanowały ląd.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 103 a następnie o wykonanie notatki:
1. Przystosowania gadów do życia na lądzie
2.Róznice między płazami i gadami w formie tabelki.
Dla chętnych można poszerzyć wiadomości:
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr

Geografia 

Temat: Turystyka  w Europie Południowej

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 120 a następnie o wykonanie notatki w zeszycie:
Przepisać ze str 124 To najważniejsze!
Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2/76-66 .

Wychowanie fizyczne

Propozycje codziennych ćwiczeń:
Aktywność fizyczna dzieci, zestaw łatwiejszy: https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
Aktywność fizyczna dzieci, zestaw trudniejszy:https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA
rozluźnianie po treningu: https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

Muzyka

Zapoznaj się z twórczością Krzysztofa Pendereckiego

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Penderecki-Krzysztof;3955700.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=QPcbNBkR6LY
https://www.youtube.com/watch?v=i_a2pfwKjIY
https://www.youtube.com/watch?v=Gb2Wx_qkj4E
https://www.youtube.com/watch?v=z3jSugm-4VE
https://www.youtube.com/watch?v=kteBeDxdx_I

Plastyka

Proszę wykonać pracę plastyczną pt. „Jajko wielkanocne” – techniką wyklejanki
Osoby, które nie uczęszczają na lekcję religii katolickiej lub prawosławnej wykonują pracę plastyczną o tematyce wiosennej.

Religia prawosławna

Zakładam, iż czytanie „Modlitwy św. Efrema Syryjczyka” jest opanowane. Zatem w przyszłym tygodniu proszę się jej nauczyć na pamięć wraz z kolejnym artykułem Symbolu Wiary. Sugeruję regularną i sumienną pracę.
W związku z tym, iż rekolekcje nie dojdą do skutku przesyłam link do wykładu arcybiskupa Jerzego dotyczącego sakramentu spowiedzi i pokajanija:
https://m.youtube.com/watch?v=2vEW0pRQ64A&t=307s
W związku z sytuacją w kraju, która odbija się na frekwencji w naszych świątyniach, proszę i apeluję o poświęcenie kilku minut i wysłuchanie kazania IV niedzieli Wielkiego Postu wcześniej wspomnianego abp Jerzego. Niech te słowa przybliżą Wam postać św. Jana Klimaka i skłonią do refleksji:
https://m.youtube.com/watch?v=cxu1GoPh_rQ&feature=youtu.be

.Matematyka

Zapisuj tematy w zeszycie.

Temat: Rozwiązywanie równań.

Wykonajcie ćwiczenia z
4. Wyrażenia algebraiczne i równania:
Ćwiczenia:
Równania z jedną niewiadomą (dodawanie)
Równania z jedną niewiadomą (odejmowanie)
Równania z jedną niewiadomą (mnożenie)
Równania z jedną niewiadomą (dzielenie)
Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i dodawanie)
Równania z jedną niewiadomą (mnożenie i odejmowanie)
Równania z jedną niewiadomą (wszystkie działania)

Po dwa przykłady przepiszcie do zeszytu.

Temat: Jak rozwiązać trudniejsze równanie?

Przeczytaj w podręczniku str. 86."Upraszczanie równań"
Przepisz "Zapamiętaj" str.86
Obejrzyj film FILM 
Zrób w zeszycie Poziom A,B przykłady a) b) c) d) str.90

Temat: Rozwiązywanie równań.

Przeczytaj rozwiązanie równania poziom C str.88. Przepisz równanie i jego rozwiązanie do zeszytu.
Zrób poziom C przykłady a) b) c) d) str. 90
Przeczytaj Dobra Radę str.89
Przeczytaj rozwiązanie równania poziom D str.89. Przepisz równanie i rozwiązanie do zeszytu.
Zrób poziom D przykłady a) b) c) d) str. 90

POWODZENIA!

Temat: Pola figur płaskich.
Zapisz w zeszycie nazwy figur jakie znasz i wzory na ich pola.

Zrób zadanie  Czy już umiem III str. 56. ( wielokąt trzeba podzielić na figury, których pole potrafisz obliczyć).
Powodzenia!

Temat: Pola figur płaskich – zadania.
Zrób zadanie 13 st. 59. Starannie przerysuj figury do zeszytu. Podziel je na mniejsze, których pole umiesz policzyć. I oblicz pole.

23.03.2020 - 27.03.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Proszę obejrzeć film i zrobić zadanie 3 str.97

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Przeczytaj przykład 1 str. 94
Zrób zadanie 7,8 str. 97

Dzieci uczęszczające na zespół wyrównawczy z matematyki w kl.6
Jeśli równania sprawiają Ci trudność poćwicz tu.

 

Język polski

Proszę zapoznać się z następującymi materiałami i wykonać załączone do tematu ćwiczenia, dotyczące redagowania charakterystyki.

Ćwiczenia

TEMAT: Utrwalenie wiadomości o czasowniku.

Przeczytać materiały zamieszczone pod następującym linkiem i wykonać zadania online ( bez 3 i 11).
Zadanie 7 wykonać pisemnie w zeszycie ( przepisać słówka z końcówką - uje do zeszytu) .

Temat : Jan III Sobieski jako mąż i ojciec oraz jako król.

Przeczytać tekst w podręczniku str 146. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 3 i 5 - podręcznik str. 147.

Temat : Co dla Polaków oznacza dzień 3 maja?
Przeczytać tekst w podręczniku str 148. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 2 str. 149.

Temat: Wspólna pieśń- powtórzenie.
Zapoznać się z materiałem: https://epodreczniki.pl/a/wspolna-piesn/D19nV5P17
Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 13.

23.03.2020 - 27.03.2020

Temat :Maria Skłodowska-Curie: uczona i obywatelka.
Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku- str. 150. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 2 str. 152.

Temat: O jakim ważnym wydarzeniu poinformował Józef Piłsudski w swojej depeszy?
Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku- str. 159.Wykonać pisemnie w zeszycie  zadanie 1 str. 160.

Temat: Pamiętamy o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny.
Proszę przeczytać tekst  w podręczniku str. 161-162 oraz wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 1 str.162.

Dla chętnych:
Proszę zapoznać się z materiałem : https://epodreczniki.pl/a/legenda-marszalka-pilsudskiego/DmkkKXEmd

Temat: O każdej okoliczności- okolicznik.
Proszę zapoznać się z materiałem:  https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe
Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie 3.


Historia

Utrwalić wiadomości z ostatniego działu. Na pierwszej lekcji tj.26.03 sprawdzian. Miłego powtarzania. Dodatkowo piosenki i wiersze na pamięć.

Biologia

Temat: Płazy- kręgowce wodno- lądowe

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 93 a następnie o wykonanie notatki: 1. Przystosowania płazów do życia w wodzie: 2. Przystosowania płazów do życia na lądzie: 3.Róznice między kijanką a żabą.

Temat: Przegląd i znaczenie płazów.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 97 a następnie o wykonanie notatki: 1. Podział płazów- podać po 1 przykładzie

  1. 2. Znaczenie płazów 3. Wszystkie płazy żyjące w Polsce są pod ochroną!

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Należy przeczytać temat z podręcznika str 106 a następnie wykonujemy notatkę w zeszycie: Można przepisać To Najważniejsze! ze str. 111. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,5/69

23.03.2020 - 27.03.2020

Temat: Energetyka w Europie

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str. 114 a następnie o wykonanie notatki: Przepisać z podręcznika : To najważniejsze! ze str. 119 i proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń: 1,2a, 4/73

Język angielski

Podręcznik str. 64 zadanie 1,2,3,5 oraz strona w ćwiczeniach odpowiadająca numerowi lekcji z książki.
Podręcznik str. 65 zadanie 1,2,3 oraz strona w ćwiczeniach odpowiadająca numerowi lekcji z książki.
Podręcznik str. 66 zadanie 1,2,3,5 oraz strona w ćwiczeniach odpowiadająca numerowi lekcji z książki.
Podręcznik str. 67 zadanie 1,2,3,4,5,6 oraz strona w ćwiczeniach odpowiadająca numerowi lekcji z książki.

23.03.2020 - 27.03.2020

Temat 1: I feel sick.
Nauczyć się słownictwa z str. 70 (choroby) zadanie 1.

Jak radzić sobie z chorobą: zadanie 3,4,5 str. 71
Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1,2 str. 50.

Temat 2: I had a cold.
Listę czasowników nieregularnych znajdziecie w każdym słowniku do angielskiego. Podobnie w internecie.

Zadanie 1,2 str. 72 (znajdź regularne „–ed” i nieregularne czasowniki). Gramatyka jest wytłumaczona na str. 81.
Zadanie 4 str. 72.
Temat emaila podany w książce w zadaniu 5 na str. 72 (email na ocenę-odesłać na email nauczyciela).
Zeszyt ćwiczeń: zadanie 1,2 str. 51.
Na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia są dostępne nagrania do pobrania.
Na stronie photo.google.com pojawi się filmik i krótka notatka do pobrania.

Ważne dla klasy 6
https://photos.app.goo.gl/KhfCDaGXB56micgq8
https://drive.google.com/open?id=1PHxtUJ3M3eBL7jrV2VSUMsSpJE7Rscmj

Język rosyjski

Bardzo proszę abyście zapoznali się z materiałem ze str. 76 - 78.

Zapiszcie temat: Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Odsłuchajcie tekst z  ćw. 10 i postarajcie się go przeczytać.

Ćwiczenia zadane do zeszytu będą sprawdzane.

23.03.2020 - 27.03.2020

Temat: Kto jest szybszy – wiersz.

Zapoznaj się z wierszem z ćw. 18 str. 83. Naucz się go biegle czytać.

Muzyka

Proszę powtórzyć piosenkę „Witaj majowa Jutrzenko” oraz odwiedzić stronę http://www.muzykotekaszkolna.pl/

23.03.2020 -27.03.2020
Zapoznaj się ze stroną internetową www.spotify.com

Plastyka

Proszę wykonać pracę plastyczną dowolną techniką pt. „Wiosna widziana oczami dziecka”

23.03.2020 - 27.03.2020
Proszę dokończyć pracę plastyczną pt. „Wiosna widziana oczami dziecka”

Wychowanie fizyczne

Wykonuj codziennie następujące ćwiczenia:

- 20 grzbietów,

- 30 pompek,

- 40 brzuszków

- 50 przysiadów,

Religia prawosławna

23.03.2020 - 27.03.2020
Modlitwa wielkopostna św. Efrema Syryjczyka czytać oraz kolejne artykuły Symbolu Wiary na pamięć!

Religia katolicka

23.03.2020 - 27.03.2020
Proszę wykonać ćwiczenie