ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

  1. Każda klasa wypożycza i zwraca książki w określonym dniu tygodnia i w wyznaczonym czasie:

poniedziałek:   

9.45 – 10.45  klasa 1

10.45 – 12.45  klasa 4

wtorek:

9.00 – 10.00 klasy 2

10.00– 14.00 klasy 8

środa:

8. 45 – 9.45 klasy 3

9.45 – 12.45 klasa 5

czwartek:

8. 00 – 10.00 klasa 6

10.00 – 13.00 klasa 7

piątek:

9.45– 12.45 - odbiór książek rezerwowanych poprzez telefon

(nr tel. 504 132 095 )

2. W określonych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia kompletu lektur bądź dowolnego zestawu książek potrzebnych w procesie edukacyjnym za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.

3. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami biblioteka zwiększa liczbę jednorazowo wypożyczanych książek do trzech.

4. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie grupowania się dzieci w lokalu biblioteki, czytelni i korytarzu.

5. Pozostałe zadania biblioteki nie ulegają zmianie.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRYNKACH

Obowiązki czytelników:


1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Czytelnia dla uczniów jest zamknięta.

Obowiązki bibliotekarzy:


1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

l.p

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

     

8.00 – 9.00

 

2.

 

9.00 – 10.00

8.45 – 9.45

9.00 – 10.00

 

3.

9.45 - 10.45

10.00 – 11.00

9.45 – 10.45

10.00 – 11.00

9.45 – 10.45

4.

10.45 - 11.45

11.00 – 12.00

10.45 – 11.45

11.00 – 12.00

10.45 – 11.45

5.

11.45 – 12.45

12.00 – 13.00

11.45 – 12.45

12.00 – 13.00

11.45 – 12.45

6

 

13.00 – 14.00

     

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach . Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych ( wejście do szkoły przy ul. Stary Dwór)

Czytaj więcej...

Informacja

Biblioteka szkolna propozycje filmów edukacyjnych i interaktywnych opowiadań umieszcza na facebook ZSS w Krynkach