Wystawa "Co ludzie powiedzieli"

W dniach 16-18.02.2016r. nasi uczniowie wzięli udział w multimedialnej wystawie "Co ludzie powiedzieli". Obrazuje ona wielokulturowe społeczności i ich różne obszary życia w latach 1918 - 1939.

ALBUM

Przystanek Krynki

Przystanek Krynki

       Wierzy, że nawet najmniejszy krok, gest może uczynić cuda. Chodzi tu o cud uratowania świata przed wojną, nienawiścią, zagładą.

Czytaj więcej...

Wystawa "Po torach dziejów -od deportacji do repatriacji"

17 września 2015 roku przypada 76. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. O godzinie 12.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie wystawy związanej z tymi tragicznymi wydarzeniami. Organizatorem uroczystości była Fundacja "MultiOcalenie", współorganizatorem był Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Acybiskupem Edwardem Ozorowskim

Dnia 04.05.2015r. do naszej szkoły przybyli z wizytą dostojni goście Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, ks. kanonik Jan Okurowski, ks. dziekan Marek Wiśniewski oraz ks. dziekan Bronisław Wonsowski. Uroczystość spotkania otworzyła Pani dyrektor Anna Tomulewicz. Serdecznie powitała czcigodnych gości. Następnie słowa powitania wygłosili przedstawiciele samorządu szkolnego i wręczyli ks. Arcybiskupowi kwiaty oraz upominek.

Goście wysłuchali „Barki” zaśpiewanej przez Kamilę Baranowską przy akompaniamencie pana Kamila Dzienisika i obejrzeli prezentację dotyczącą kulturowości, tolerancji i ekumenizmy.

Ostatnim punktem odwiedzin zacnego gościa było spotkanie z Radą Pedagogiczną, przedstawicielami Rady Rodziców i pracownikami szkoły. Przy słodkim poczęstunku pani dyrektor naświetliła pracę naszej placówki. Arcybiskup zwrócił uwagę na ogromny wpływ szkoły w wychowanie młodzieży. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej.

Pani dyrektor podkreśliła, że był to historyczny moment w życiu naszej szkolnej społeczności. Cieszymy się z obecności Księdza Biskupa wśród nas, gdyż jest to swoiste potwierdzenie wzajemnych starań na rzecz budowania jedności i wspólnoty kościoła i szkoły.

Zdjęcia w albumie: ALBUM

Egzamin gimnazjalny

O egzaminie gimnazjalnym

Egzamin gimnazjalny kończy trzeci, obowiązkowy etap edukacji, po którym uczeń dokona wyboru dalszej drogi kształcenia. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Uzyskane przez uczniów wyniki egzaminu nie będą miały wpływu na promocję .

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Od roku 2012 obowiązuje nowa forma egzaminu gimnazjalnego

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Witamy w Gimnazjum w Krynkach.