Witamy w Gimnazjum w Krynkach.

Gimnazjum w Krynkach powstało 1 września 1999r. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Krynkach. Do 7 oddziałów uczęszcza 170 uczniów z całej gminy. W szkole pracuje 14 nauczycieli. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach kółek zainteresowań (blok matematyczno-przyrodniczy, blok humanistyczny, kółko informatyczne), dużą popularnością cieszą się pozalekcyjne zajęcia sportowe. Liczna grupa uczniów pracuje w szkolnej rozgłośni radiowej "007 SZAł" , a także przy redagowaniu szkolnego czasopisma "Gimplotka". Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w projektach realizowanych w naszej szkole, w zajęciach związanych z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym. Druhowie i druhny z Gimnazjum, należący do drużyny "Leśni" przy Szkole Podstawowej, biorą udział w różnego typu akcjach organizowanych na terenie naszej gminy. Gimnazjum w Krynkach współpracuje z wieloma instutucjami. Należą do nich: Urząd Gminy w Krynkach, Nadleśnictwo Krynki, Straż Graniczna Oddział w Krynkach, Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowa "Krynka", Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gospodarstwo Ogrodnicze pana Wilczewskiego w Białousach