Stypendia

Uczniom  klas IV-VIII, za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5.00 i wyżej, zachowanie wzorowe lub bardzo dobre) przyznane zostało stypendium naukowe, które będzie wypłacone na wskazane przez rodzica konto bankowe.

DYPLOM

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KLASY I-VII 

Decyzją Dyrektora ZSS w Krynkach

świadectwa ukończenia klas I-VII zostaną wręczone uczniom w dniu
1 września 2020 roku.
Rodzice mają możliwość zapoznania się z ocenami dziecka w e-dzienniku
(oceną opisową w klasach I-III i ocenami rocznymi w klasach IV-VII). 

Ewentualny (tylko w razie pilnej potrzeby) indywidualny odbiór świadectwa jest możliwy  w dniu
2 lipca 2020 roku w godzinach: 10.00 – 12.00
w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

KLASA VIII

Odbiór świadectw uczniów klasy VIII (z zachowaniem procedur bezpieczeństwa COVID 19) jest możliwy w dniu
26 czerwca 2020 roku w godzinach 10.00 – 10.30  
(wejście od hali, ul. Stary Dwór). 

WAŻNE! Po odbiór świadectw uczniowie wchodzą pojedynczo, w maseczce, a bezpośrednio po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły. Jeśli zdarzy się, że uczniowie będą musieli poczekać na swoją kolej odbioru świadectwa, powinni przebywać na zewnątrz szkoły i zachowywać bezpieczny odstęp. Świadectwo może być odebrane przez rodzica.

 

Pożegnanie klasy 8

Tak to w życiu bywa, kiedyś trzeba pożegnać się ze szkołą… i pójść dalej w świat.

Absolwentom Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Krynkach życzymy powodzenia!

>> ZOBACZ WSPOMNIENIA (pdf) <<

 

Drodzy Ósmoklasiści

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

Miło nam poinformować o wynikach konkursu matematycznego Kangur.

Lena Dondziło - klasa II - BARDZO DOBRY

Julian Tomulewicz - klasa III - WYRÓŻNIENIE

Roksana Makarewicz - klasa IV - WYRÓŻNIENIE

Amelia Kukisz - klasa VI - WYRÓŻNIENIE 
GRATULUJEMY!!!