WALENTYNKI

Walentynki.

Czytaj więcej...

Kodowanie na dywanie

Wstępem do znajomości układu współrzędnych są "dyktanda graficzne"  podczas, których uczniowie kodują różne obrazki.

Czytaj więcej...

Dzień Wzorowego Ucznia

Czytaj więcej...

Zebranie z rodzicami

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców

na śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów.

3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
– zebranie z wychowawcą w sali.

Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z dyrektorem

odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w bibliotece szkolnej.

Konkurs przyrodniczy

Dnia 09.01.2020 r. czworo uczniów ZSS w Krynkach: Anna Bułatewicz, Sylwia Czarnomysa, Emilia Piechowska, Szymon Stefanowicz brało udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w etapie parkowym.

Czytaj więcej...