Stypendia

Uczniom  klas IV-VIII, za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5.00 i wyżej, zachowanie wzorowe lub bardzo dobre) przyznane zostało stypendium naukowe, które będzie wypłacone na wskazane przez rodzica konto bankowe.

DYPLOM