HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KLASY I-VII 

Decyzją Dyrektora ZSS w Krynkach

świadectwa ukończenia klas I-VII zostaną wręczone uczniom w dniu
1 września 2020 roku.
Rodzice mają możliwość zapoznania się z ocenami dziecka w e-dzienniku
(oceną opisową w klasach I-III i ocenami rocznymi w klasach IV-VII). 

Ewentualny (tylko w razie pilnej potrzeby) indywidualny odbiór świadectwa jest możliwy  w dniu
2 lipca 2020 roku w godzinach: 10.00 – 12.00
w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

KLASA VIII

Odbiór świadectw uczniów klasy VIII (z zachowaniem procedur bezpieczeństwa COVID 19) jest możliwy w dniu
26 czerwca 2020 roku w godzinach 10.00 – 10.30  
(wejście od hali, ul. Stary Dwór). 

WAŻNE! Po odbiór świadectw uczniowie wchodzą pojedynczo, w maseczce, a bezpośrednio po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły. Jeśli zdarzy się, że uczniowie będą musieli poczekać na swoją kolej odbioru świadectwa, powinni przebywać na zewnątrz szkoły i zachowywać bezpieczny odstęp. Świadectwo może być odebrane przez rodzica.