Szkoła Krynki

Serwis Informacyjny Zespołu Szkół w Krynkach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Strona Główna Szkoła Podstawowa
Szkoła podstawowa

Regulamin wypożyczania "Naszego Elementarza"

Email Drukuj PDF

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych dla uczniów

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 20:14 Więcej…
 

Sprawdzian Szóstoklasisty

Email Drukuj PDF

Pierwszy egzamin w życiu – sprawdzian po klasie VI

Zasady przeprowadzania sprawdzianów w publicznych sześcioletnich szkołach podstawowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2012 15:26 Więcej…
 

Historia szkolnictwa w Krynkach

Email Drukuj PDF

 

Czas bezlitośnie zaciera pamięć o ludziach,ich życiu i działaniach. Każda miejscowość ma swoją historię - przeszłość ciekawą, godną pamięci w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, którą powinna znać, przekazywać następnym pokoleniom i chronić ją od zapomnienia. Historię szkolnictwa w Krynkach należy rozpatrywać od czasów carskich. Na terenie Krynek do 1914 roku istniały następujące szkoły:

 

 

  1. Narodnoje Uczyliszcze - szkoła jednoklasowa o 100 uczniach.
  2. Szkoła dwuklasowa przy Alei Szkolnej - w klasie I było 35 uczniów,w klasie II - 30. Pracowało w niej 2 nauczycieli.
  3. Szkoła dla dziewcząt - 3 klasy.
  4. Wyższa Naczalnaja Szkoła - brak dokładnych danych.
Poprawiony: poniedziałek, 31 maja 2010 12:54 Więcej…