Projekty realizowane w szkole

Projekt "Czas na zdrowie"

Utworzono: czwartek, 04 maj 2017 19:27
Poprawiono: niedziela, 01 październik 2017 19:11
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 1936

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym „Czas na zdrowie”.

 

Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Patroni honorowi konkursu
- Minister Edukacji Narodowej
- Minister Sportu i Turystyki
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Agencja Rynku Rolnego
- Rzecznik Praw Dziecka
Głównym celem Konkursu jest powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Projekt prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składa się z dwóch etapów:
-pierwszy – przygotowawczy polega na powołaniu 10 - osobowych zespołów uczestników, którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mają za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej.

-drugi – polega na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia


Festyn Zdrowia składa się z trzech modułów:
-Pierwsza część to pokaz serii filmów pt. „Śmietnik w mojej głowie” mówiących o stereotypach dotyczących żywienia oraz pokaz spotów promujących żywność ekologiczną i tradycyjną sfinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
-Drugim elementem jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i degustacja poczęstunku przygotowanego z produktów ekologicznych i regionalnych.
-Trzecim elementem jest organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Zapisz