Projekty realizowane w szkole

Bezpieczne Przedszkole

Utworzono: wtorek, 15 listopad 2016 19:16
Poprawiono: wtorek, 15 listopad 2016 19:19
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 1860
Informujemy, że nasze przedszkole w okresie od 27 listopada 2015r. do 31 maja 2016r.
wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole i otrzymało tytuł

"Bezpieczne Przedszkole"
 

Krynki, 30 maja 2016r.

Zespół Szkół Samorządowych

Przedszkole w Krynkach

16 – 120 Krynki

ul. Aleja Szkolna 10

                                                                                                             

Jury

                                                                                                              Konkursu

                                                                                                              „Bezpieczna Dziecko – Bezpieczne Przedszkole”

                                                                                                              Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222                                                                                                                  02-326 Warszawa

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

               

                Informujemy, że nasze przedszkole w okresie od 27 listopada 2015r. do 31 maja 2016r. wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Dziecko – Bezpieczne Przedszkole
w sposób następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Liczba dzieci w przedszkolu – 49

Liczba grup – 2

Zadanie 2.

Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych.

Wykonanie.

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. - w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” - „źle”.

Wykonanie.

Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 4.

Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/nagrań przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną/tradycyjną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 5.

Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/nagrań/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Liczba spotkań: 2 W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele policji. Liczba uczestników spotkań: 49.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 6.

Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem nt. bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania w wypadku zagrożenia.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 7:

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi (a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych/nagrań video przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 8

Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 9

Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 10

Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania
z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 11

Konwersatorium nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” - w formule stosownej do grup wiekowych.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zadanie 12

Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Jury Konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” za realizację zadania przyznało 10 punktów.

Zespół Szkół Samorządowych

   Przedszkole w Krynkach                                                                                                        Anna Tomulewicz

/szkoła, organizator konkursu/                                                                                              /Dyrektor szkoły/

Zapisz

Zapisz

Zapisz