Spotkanie z Acybiskupem Edwardem Ozorowskim

Utworzono: środa, 06 maj 2015 16:19
Poprawiono: poniedziałek, 22 czerwiec 2015 11:28
Agnieszka Kwasiborska
Odsłony: 1944

Dnia 04.05.2015r. do naszej szkoły przybyli z wizytą dostojni goście Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, ks. kanonik Jan Okurowski, ks. dziekan Marek Wiśniewski oraz ks. dziekan Bronisław Wonsowski. Uroczystość spotkania otworzyła Pani dyrektor Anna Tomulewicz. Serdecznie powitała czcigodnych gości. Następnie słowa powitania wygłosili przedstawiciele samorządu szkolnego i wręczyli ks. Arcybiskupowi kwiaty oraz upominek.

Goście wysłuchali „Barki” zaśpiewanej przez Kamilę Baranowską przy akompaniamencie pana Kamila Dzienisika i obejrzeli prezentację dotyczącą kulturowości, tolerancji i ekumenizmy.

Ostatnim punktem odwiedzin zacnego gościa było spotkanie z Radą Pedagogiczną, przedstawicielami Rady Rodziców i pracownikami szkoły. Przy słodkim poczęstunku pani dyrektor naświetliła pracę naszej placówki. Arcybiskup zwrócił uwagę na ogromny wpływ szkoły w wychowanie młodzieży. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej.

Pani dyrektor podkreśliła, że był to historyczny moment w życiu naszej szkolnej społeczności. Cieszymy się z obecności Księdza Biskupa wśród nas, gdyż jest to swoiste potwierdzenie wzajemnych starań na rzecz budowania jedności i wspólnoty kościoła i szkoły.

Zdjęcia w albumie: ALBUM