Aktualności szkolne

Nauczyciel na Medal

Nauczyciel naszej szkoły – Pan Dariusz Nowak – został zgłoszony do konkursu „Nauczyciel na Medal”

Bardzo prosimy Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli i Wszystkich Przyjaciół Naszej Szkoły o wysyłanie sms-ów.

SMS pod nr 72355 o treści SPG.122 oraz o treści SPA.69

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

DariuszNowak 1

Dokumenty szkolne

Zachęcamy Rodziców/Opiekunów do zapoznania się z dokumentami szkolnymi obowiązującymi w bieżącym roku szkolnym.

W zakładce "Dokumenty" znajduje się Szkolny Plan Nadzoru Pedagogicznego oraz Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Czytaj więcej...

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18, ustalonych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – ustalone przez dyrektora szkoły nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli! Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów.

Są to

8 stycznia 2018r. (poniedziałek) – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego

8 kwietnia 2018r. (poniedziałek) – drugi dzień Świąt Wielkanocnych wg kalendarza juliańskiego

18 kwietnia 2018r. (środa)

19 kwietnia 2018r. (czwartek)        egzamin gimnazjalny

20 kwietnia 2018r. (piątek)

2 maja 2018r. (środa) – Święto Flagi

4 maja 2018r. (piątek) – dzień wolny od zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

1 czerwca 2017r., (piątek) –  po Bożym Ciele

Jednocześnie informujemy o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych przez szkołę, po zgłoszeniu wcześniej potrzeby zapewnienia uczniowi opieki, na tydzień przed planowanym dniem wolnym. W dniach tych nie będzie dowozu uczniów do szkoły  oraz obiadów.